hellenistic

Ved første øjekast kunne Misja Kristoffer Rasmussen passere for en nostalgisk
imitator af klassisk kunst, billedet på en filolog klar til med omhyggelig præcision at genskabe de stilen i de græske statuer,
men kun en overfladisk observatør går glip af moderniteten i hans inspiration, som har valgt antikken for at genfortolke
og genopleve den i en stærk nutidig form.
Jeg tænker ikke kun på de rent eksterne aspekter, ikonografiske eller tematiske, men de rent formelle kendetegn,
den astløse og febrilske måde, som hans hænder arbejder på og med styrke river energi og spontan overflod af liv ud af den livløse ler. Selv i et værk tydeligt inspireret af den klassiske kunst som ”græsk torso” er den valgte model kun et påskud for et tålmodigt og vedholdende arbejde udforskende alle muligheder gennem brugen af ætsende stoffer, som giver bronzens overflade en forkromet kompleksitet og en febrilske ekspressionistisk animation af et uformelt arbejde.
Antikt og moderne arbejder side om side,begroning, korrosion og ridser, som ujævnt løber over hele statuens overflade minder om et arkæologisk fund netop revet op fra havets dyb af en heldig dykker.
Men dette er ikke en formel øvelse af høj håndværksmæssig værdi.

Cosimo Strazzeri

_____________

A prima vista Misja Kristoffer Rasmussen potrebbe passare per un nostalgico imitatore dell’arte classica, un filologo dell’immagine attento a riprodurre con precisione certosina le caratteristiche stilistiche della statuaria greca; ma solo a un osservatore distratto potrebbe sfuggire la modernità della sua ispirazione, che ha scelto come punto di partenza l’antico per reinterpretarlo e riviverlo in chiave fortemente contemporanea.
E non mi riferisco soltanto agli aspetti puramente esteriori, di carattere iconografico o tematico, ma alle caratteristiche squisitamente formali, alla maniera inquieta e febbrile con cui le sue mani lavorano per strappare all’inerte l’argilla il vigore, l’energia e la spontanea esuberanza della vita.
Anche in un’opera esplicitamente ispirate all’arte classica, come “Torso greco”, il modello prescelto diventa per lo scultore danese solo un pretesto per lavorare la materia in maniera paziente e tenace, anche dopo la fusione, esplorandone tutte le possibilità espressive tramite l’uso di agenti corrosivi che conferiscono alla superficie bronzea la complessità cromatica e la febbrile animazione espressionistica di un’opera informale.
Antico e moderno, quindi, coesistono, le incrostazioni, le corrosioni e i graffi che percorrono in maniera non uniforme, ma continua, la superficie dei lavori, contribuiscono a destare l’emozione del ritrovamento archeologico, come se l’opera fosse
appena stata strappata agli abissi marini da un fortunato sommozzatore.

Cosimo Strazzeri

lucchetto
TORSO LUCCHETTO – 2004  bronze, 53x27x20
greco.jpg
TORSO GRECO – 2000 bronze, 61x31x20cm

 

torso maria
TORSO MARIA – 2011 bronze, 35x18x11cm
mediterraneo
TORSO RAGAZZA MEDITERRNEA – 2008 bronze, 47x16x21 cm